English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)
Friday, 23 November 2012 02:48

Mission

Không ngừng mở rộng quy mô, hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững để trở thành một công ty Việt Nam chuyên nghiệp về in ấn và thiết kế.

Đối với khách hàng: Luôn luôn quan tâm, luôn luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

Last modified on Tuesday, 04 December 2012 07:34