English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)
Friday, 23 November 2012 02:44

Vision

- Tái cơ cấu tổ chức, tìm kiếm các cá nhân giỏi các bộ môn nhằm xây dựng bộ khung chính ổn định và chuyên nghiệp.

- Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng, giữ chân những nhân viên giỏi nhằm ổn định tổ chức.

- Áp dụng các quy trình quản lý chất lượng nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo uy tín công ty.

- Thiết lập quan hệ với các doanh nghiệp lớn để được tham gia các dự án lớn nhằm khẳng định vị thế của công ty trên thị trường.

- Gia tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty.

- Xây dựng thương hiệu Việt Nam chất lượng cao và quảng bá hình ảnh công ty ra công chúng.

Last modified on Tuesday, 04 December 2012 07:16