English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)
Thứ sáu, 23 Tháng 11 2012 02:48

Định hướng phát triển

- Mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới khách hàng mới và khách hàng tiềm năng có liên quan đến dịch vụ in ấn thiết kế của công ty. Tăng cường công tác tiếp thị và quảng bá thương hiệu với mục tiêu dịch vụ tư vấn đạt 100% công suất thiết kế. Kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn với mục tiêu đạt trên 95% khách hàng hài lòng chất lượng dịch vụ của công ty.

- Phát triển và quảng bá thương hiệu IN HAI BỐN GIỜ trở thành thương hiệu nổi tiếng, uy tín trong ngành dịch vụ tư vấn, in ấn thiết kế.

- Chuẩn hóa hệ thống quản lý của Công ty: Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định để quản trị điều hành Công ty một cách hiệu quả. Áp dụng Chương trình Quản lý công việc theo mục tiêu, quản lý thành tích CB-CNV nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chuyên nghiệp hóa đội ngũ kinh doanh, tiếp thị và công tác dịch vụ tư vấn, dịch vụ khách hàng.

Lần sửa cuối cùng: Thứ ba, 11 Tháng 12 2012 08:56